[Live] 暴龍 @ 溜馬

看板NBA (美國籃球)作者 (香帥)時間1年前 (), 編輯推噓14(1400)
留言14則, 8人參與, 1年前最新討論串11/13 (看更多)
9:00 開打 暴龍 VS 溜馬 NBATV 直播 ☆ NBA TODAY 2/7 2020 ★ Starting Lineup Starting Lineup ══════════ ══════════ #XX K. Lowry █◣◥◣ ███◣ #XX M. Brogdon #XX F. VanVleet █ █ ███ #XX V. Oladipo #XX O. Anunoby █▆▆ #XX J. Lamb #XX P. Siakam ◥█◤ ▆▆█ #XX D. Sabonis #XX S. Ibaka #XX M. Turner https://www.ptt.cc/bbs/NBA/M.1548286204.A.0EA.html [Live] 暴龍 @ 溜馬 ind01 ~ ind03 線上 BOX: http://cutt.us/CvtmV -- http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10 https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 65.78.10.87 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA/M.1581123521.A.560.html
1年前
我溜加油阿
02/08 09:29, 1F

1年前
溜馬撐住啊,別被一波帶走
02/08 09:59, 2F

1年前
我溜板凳繼續救援中,跟上場一樣
02/08 10:05, 3F

1年前
下半場加油!
02/08 10:22, 4F

1年前
Turner也太會亂傳
02/08 10:37, 5F

1年前
暴龍第三節防守真可怕
02/08 10:42, 6F

1年前
暴龍進攻與防守的團隊真強
02/08 10:45, 7F

1年前
奕迅手感要找回來阿
02/08 10:51, 8F

1年前
席亞肯真夠雷
02/08 10:52, 9F

1年前
暴龍防守好強
02/08 11:01, 10F

1年前
18卡這空檔也太大
02/08 11:08, 11F

1年前
連勝下去謝謝
02/08 11:11, 12F

1年前
歐啦上來 溜馬又要輸囉
02/08 11:14, 13F

1年前
TD跟鬼一樣
02/08 11:23, 14F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 11 之 13 篇):
13
19
1
1
6年前, 2015/03/17 06:30
52
85
5年前, 2015/12/15 07:30
4
6
5年前, 2016/03/18 06:30
37
66
5年前, 2016/04/22 07:00
47
66
5年前, 2016/04/24 02:30
60
107
5年前, 2016/04/30 07:00
23
28
3年前, 2018/03/16 06:33
58
98
2年前, 2019/01/24 07:30
14
19
1年前, 2019/12/24 07:30